1

Your cart is empty.

Zeng Shu Qin / 曾淑勤 - 精選

Zeng Shu Qin / 曾淑勤 - 精選

$24.90 SGD


Product Information

 

 • Barcode: 0724352848423
 • Label: 金牌大風
 • Release Date: 
 • Country Of Origin: Taiwan
 • Disc Format: CD
 • Language: Mandarin
 • Number Of Disc: 1
 • Product Weight: 100g

 

 

 

 

 

 

Track List

 1. 不再等待天堂
 2. 情生意動
 3. 魯冰花
 4. 一個人遊遊蕩蕩
 5. 過節的霓虹燈
 6. 客途秋恨
 7. 愛情外的路人
 8. 纏綿
 9. 茉莉花的日子
 10. 寫給年輕
 11. 別讓鄰居聽到我哭聲
 12. 花蓮的雲常飄在他心上
 13. 時間仍然繼續在走
 14. 傳說
 15. 你有什麼樣的苦
 16. 孤單又自由