1

Your cart is empty.

Phil Chang / 張宇 - 男人的好 新歌+精選 3CD

Phil Chang / 張宇 - 男人的好 新歌+精選 3CD

$28.90 SGD


Product Information

 

 • Barcode: 0724387334304
 • Label: 金牌大風
 • Release Date: 2005
 • Country Of Origin: Taiwan
 • Product Format: CD
 • Language: Mandarin
 • Number Of Disc: 3
 • Product Weight: 260g

 

 

 

Track List
Disc 1

 1. 男人的好(2005版)
 2. 月亮惹的禍
 3. 替身
 4. 愛過境遷
 5. 圓謊
 6. 四百龍銀
 7. 離開
 8. 長長久久
 9. 一言難盡
 10. 沒關係
 11. 大女人
 12. 用心良苦
 13. 我站在屋頂吹風
 14. 曲終人散
 15. 面具

Disc 2

 1. 趁早(2005版)
 2. 雨一直下
 3. 小小的太陽
 4. 永遠的戀人
 5. 消息
 6. 愛都愛了
 7. 猜心
 8. 荒廢
 9. 走樣
 10. 你應該對我說謊
 11. 給你們
 12. 愛情條約
 13. 要是
 14. 拱手讓他
 15. 一個人的天荒地老

Disc 3

 1. 問心無愧(2005新歌)