1

Your cart is empty.

Panda Xiong Tian Ping / 熊天平 - 一個人流浪 CW/OBI (Out Of Print) (Graded:EX/EX)

Panda Xiong Tian Ping / 熊天平 - 一個人流浪 CW/OBI (Out Of Print) (Graded:EX/EX)

$35.90 SGD


Product Information

 

 • Barcode: 4711875600399
 • Label: 上華
 • CD Rim Coding: ECD-0027 TC0624B IFPI L113
 • Pressing:  Taiwan Press
 • Release Date: 1999
 • Country Of Origin: Taiwan
 • Product Format: CD
 • Language: Mandarin
 • Number Of Disc: 1
 • Product Weight: 112g

 

 

 

 

Track List

 1. 野心 - 熊天平 & 黃慧文 
 2. 一個人流浪 - 熊天平
 3. 雪候鳥 - 熊天平 
 4. 愛情電影 - 許茹芸 & 熊天平 
 5. 火柴天堂 [Demo] - 熊天平 
 6. Mr. Moon - 熊天平 
 7. 夜夜夜夜 [Demo] - 熊天平 
 8. 我只能相信你 - 熊天平 & 阮丹青 
 9. 愛情多惱河 - 熊天平 
 10. 愚人碼頭 - 熊天平 & 齊秦 
 11. I Wish - 熊天平
 12. 難說 - 熊天平 
 13. 你的眼睛 - 許茹芸 & 熊天平 
 14. 擺脫 - 熊天平 
 15. 大雨帶我逃亡 - 熊天平 
 16. 每一分每一秒都給你 - 熊天平