1

Your cart is empty.

Cai Qin / 蔡琴 - 驛動

Cai Qin / 蔡琴 - 驛動

$49.90 SGD


Product Information

 

 • Barcode: 4710859300447
 • Label: 爾階影視文化事業有限公司
 • Release Date: 2011-10
 • Country Of Origin: Taiwan
 • Disc Format: XRCD
 • Language: Mandarin
 • Number Of Disc: 1
 • Product Weight: 100gm

 

 

 

 

 

Track List

 1. 被遺忘的時光
 2. 恰似你的溫柔
 3. 你的眼神
 4. 抉擇
 5. 月光小夜曲
 6. 意難忘
 7. 庭院深深
 8. 出塞曲
 9. 問白雲
 10. 秦淮河畔
 11. 明日之歌
 12. 小窗相思
 13. 盼與寄
 14. 我的思念
 15. 情是什麼
 16. 情人山
 17. 秋瑾